BLOG

Online Dummy Company @ TV Pool 2565

the bloom by tv pool

TVPOOL ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอด ทีมขาย โครงการ ONLINE DUMMY COMPANY ชิงเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ มากมาย อบรมฟรีก่อน การประกวดเข้าแข่งขัน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ เน้นการตลาดออนไลน์ฉบับเรียนรู้ไว ใช้งานได้จริง สอนการทำ˝ˇวิดีโอคลิป ปิด การขายไลฟ์สดอย่างมั่นใจ และอื่นๆ อีกมากมาย สนใจรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆ หลักการและเหตุผล 

การทำธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการตลาดออกมามากมาย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ดังนั้น การนำเสนอสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคได้รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากซึ่งถือเป็นหัวใจ ในการขายสินค้าและบริการ ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์พัฒนามากขึ้น ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความสามารถ ออกมาโดยผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ มากมาย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท ทีวีพูล กรุ๊ป จำกัด มีความตั้งใจที่จะสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถ โดยผ่านการประกวดโครงการ “ONLINEDUMMY COMPANY” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเฟ้นหา ผู้ที่มีความสามารถในการทำการตลาดได้อย่างยอดเยี่ยม มียอดขายสูงสุด และถ่ายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในเครือ TVPOOL REWARD และสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นิสิต นักศึกษา พัฒนาขึ้นมา ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จาก คนรุ่นใหม่ไฟแรง และเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ จากความรู้ที่ได้เรียนมาในมหาวิทยาลัยและความรู้ที่ทางทีวีพูล จัดอบรมสัมนาให้ ผ่านบริษัทจำลองและทีมที่สร้างขึ้นมา เพื่อสร้างผลงานและเพิ่มยอดขาย โดยการปฎิบัติงานจริง ซึ่งทางทีวีพูล จะให้การสนับสนุนตลอดจนจบโครงการ 

รูปแบบโครงการ 

เป็นกิจกรรมการประกวดแผนการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายและนำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค ทั้งในด้านของภาค ทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริง โดยมีนิสิต นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยนิสิต นักศึกษา ให้จัดทีม มาเข้าร่วมโครงการ ทีมละ 5 คน ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ การอบรมฟรี ในส่วนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งการประกวดนี้จะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรม จากความสามารถของแต่ละทีม โดยมีเกณฑ์ตัดสิน 3 ประเภทดังนี้ 

1.แผนการตลาดออนไลน์ยอดเยี่ยม (ประกาศผลเมื่อสิ้นสุดการอบรม) 

2.ยอดขายสูงสุดประจำเดือน 

3.ยอดขายสูงสุดประจำปี 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาเกิดแนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาส ในการลงทุน การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตัวเองในอนาคต 

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสเริ่มต้นเรียนรู้และกล้าที่จะลงมือทำธุรกิจด้วย ตนเอง กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก 

3.เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้เรียนรู้และอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ให้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในด้านการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อมีเดียต่างๆ 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะมีความเข้าใจในด้านการลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งนำไปสู่ โอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการระดับประเทศและระดับโลกต่อไป 

3.ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้การแชร์ประสบการณ์จากผู้เชียวชาญในด้านการตลาดออนไลน์ ทำให้เกิดแนวคิดและนำเสนอ ไอเดียการตลาดผ่านช่องทางมีเดียต่างๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป

กำหนดการรับสมัคร 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 

2.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ แสกน QR Code 

Line : @dummy2022 

Facebook inbox : Tvpoolreward 

Tel : 02-733-9000


BACK TO ALL BLOG